Publicerad: 23 maj 2022

Dnr: VAL-352

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 23 maj beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Majspartiet. Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2022 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2024 års val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol Majspartiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 1 juni 2022.