Publicerad: 6 juli 2021

Dnr: 200 110-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 6 juli 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Vi Tidaholm för val till kommunfullmäktige i Tidaholms kommun.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 29 juli 2021.