Publicerad: 9 augusti 2021

Dnr: 200 140-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 29 juli 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Ekerö kommun som gjorts under partibeteckningen Ekeröpartiet.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 9 augusti 2021.