Publicerad: 30 augusti 2023

Dnr: VAL-764

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 29 augusti 2023 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2026 års val till kommunfullmäktige i Västerås som gjorts under partibeteckningen TE2002.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 8 september 2023.