Publicerad: 8 november 2023

Dnr: VAL-836, VAL-823

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 8 november 2023 beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen TheSmartSoul (dnr VAL-836) samt anmälan om deltagande i 2026 års val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige samt 2029 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen TheSmartSoul (dnr VAL-823).

Besluten ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och inrikes tidningar – således senast den 17 november 2023.