Publicerad: 28 februari 2024

Dnr: VAL-53-2024

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 28 februari 2024 beslutat att registrera partibeteckningen nedan för val till riksdagen och därmed också för val till region- och kommunfullmäktige i hela landet samt för val till Europaparlamentet.

Symbol för registrerade partibeteckningen Värdigt Liv

 

I samband med detta har Valmyndigheten beslutat att avregistrera partibeteckningen nedan för samma val.

Symbol Feministiskt initiativ

Vidare har Valmyndigheten den 28 februari 2024 beslutat att registrera partiet som deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet under den nya beteckningen.

Beslutet om registrering av ny partibeteckning kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor från det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 22 mars 2024.

Beslutet om att registrera anmälan om deltagande under den nya partibeteckningen kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka från det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 8 mars 2024.