Publicerad: 17 mars 2022

Dnr: VAL-115

Registrering av anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten beslutar att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen (och därmed också för 2022 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2024 års val till Europaparlamentet) som gjorts under partibeteckningen NY REFORM som återges nedan.

Symbol för registrerad partibeteckning för Ny reform

Ärendet har avgjorts av kanslichefen Anna Nyqvist i närvaro av Anton Johansson som föredragit ärendet.