Publicerad: 20 januari 2022

Dnr: VAL-80

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 20 januari 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till regionfullmäktige i Östergötland, samt kommunfullmäktige i Linköping, som gjorts under partibeteckningen LinköpingsListan LL.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 31 jan 2022.