Publicerad: 7 juni 2023

Dnr: VAL-663

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 7 juni 2023 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2026 års val till riksdagen, regionfullmäktige Skåne och kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun som gjorts under partibeteckningen Örkelljungapartiet. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol Örkelljungapartiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 16 juni 2023.