Publicerad: 12 augusti 2022

Dnr: VAL-461

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 12 augusti 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till regionfullmäktige i Östergötlands län och Linköpings kommunfullmäktige som gjorts under partibeteckningen DMV (de mångas väl) (utan symbol).

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 24 augusti 2022.