Publicerad: 14 december 2021

Dnr: 200 273-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 14 december 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Lysekilspartiet (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Lysekils kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Registrerad partibeteckning med symbol för Lysekilspartiet.

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen Lysekilspartiet (utan symbol) för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 6 januari 2022.