Publicerad: 17 mars 2022

Dnr: VAL-172

Registrering av partibeteckning

Valmyndigheten beslutar att registrera partibeteckningen som återges nedan för val till riksdagen och därmed också för val till region- och kommunfullmäktige i hela landet samt för val till Europaparlamentet.

Symbol för registrerad partibeteckning för Klimatalliansen

Ärendet har avgjorts av kanslichefen Anna Nyqvist i närvaro av Anton Johansson som föredragit ärendet.