Publicerad: 19 december 2019

Dnr: 200 519075-19/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 19 december 2019 utsett Lars Jilmstad som ledamot av riksdagen för Moderaterna, Stockholms kommuns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 januari 2020 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.