Publicerad: 22 mars 2024

Dnr: VAL-13-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 22 mars 2024 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2026 års val till kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun som gjorts under partibeteckningen Örkelljungapartiet (med nedanstående nya beteckning).

Örkelljungapartiets symbol är ett hjärta med blå kanter och partiets namn i snirkliga bokstäver,

I samband med detta har Valmyndigheten beslutat att upphäva Örkelljungapartiets tidigare beslut om anmälan om deltagande för samma val (nedanstående beteckning).

Gammal symbol för Örkelljungapartiet.

Besluten ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och inrikes tidningar – således senast den 2 april 2024.