Publicerad: 11 januari 2023

Dnr: VAL-650

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 10 januari 2023 beslutat att registrera partibeteckningen Vingåkerspartiet - ViP (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Vingåker. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol för Vingåkerspartiet, ViP

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera den sen tidigare registrerade partibeteckningen Vingåkerspartiet – VTL (med symbol, se nedan) som avsåg samma val.

Avregistrerad symbol för Vingåkerspartiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 2 februari 2023.