Publicerad: 21 december 2021

Dnr: 200 295-21/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 21 december 2021 utsett Martin Marmgren som ledamot av riksdagen för Miljöpartiet de gröna, valkretsen Stockholms län. Beslutet gäller fr.o.m. den 11 januari 2022 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.