Publicerad: 14 december 2021

Dnr: 200 270-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 14 december 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen som gjorts under partibeteckningen BOHUSLÄNPARTIET (med symbol). Partibeteckningen återges nedan.

Partibeteckning med symbol för Bohuslänpartiet.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 23 december 2021.