Publicerad: 1 juni 2021

Dnr: 200 93-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 1 juni 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Solidaritetspartiet (med symbol) för val till riksdagen. Beslutet att registrera partibeteckningen gäller också för val till region- och kommunfullmäktige i hela landet samt för val till Europaparlamentet. 

Partibeteckningen återges nedan.

Symbol partibeteckningen Solidaritetspartiet

Valmyndigheten har samtidigt avregistrerat partibeteckningen SPI Välfärden för samma val.

 

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 24 juni 2021.