Publicerad: 10 oktober 2019

Dnr: 200 421574-19/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 9 oktober 2019 utsett Nina Lundström som ledamot av riksdagen för Liberalerna, Stockholms läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 november 2019 intill utgången av innevarande valperiod.

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha inkommit till Valmyndigheten, Box 121 91, 102 25 Stockholm (besöksadressen är Fleminggatan 14) inom tio dagar efter dagen för detta beslut.