Publicerad: 10 mars 2022

Dnr: VAL-112

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 9 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen HåboDemokraterna för val till kommunfullmäktige i Håbos kommun.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 1 april 2022.