Publicerad: 10 mars 2022

Dnr: VAL-145

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 8 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen MoD (med symbol) för val till riksdagen och därmed också för val till region- och kommunfullmäktige i hela landet samt för val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Mänskliga rättigheter och demokrati, gul solros med ordbild i svart.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 31 mars 2022.