Publicerad: 23 november 2021

Dnr: 200 235-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 23 november 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Kristdemokraterna (med symbol) för val till riksdagen (och därmed också för val till samtliga region- och kommunfullmäktige inom landet, samt val till Europaparlamentet). Partibeteckningen återges nedan.

Kristdemokraternas partibeteckning med symbol.

Valmyndigheten har samtidigt avregistrerat partibeteckningen Kristdemokraterna (med nedan symbol) för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 16 december 2021.