Publicerad: 10 mars 2023

Mandatengoro ulavibe

Ulavibe o mandati

Keda i genjde sa o glasja tegani ulavena pe o mandatija maškar o partije. Palo odova phenela pe save kandidatija ovena parlamentarija. O parlamentarija ovena čhivde angleder sa čhivindor jek dženikano krsto.

Ked ana ka šaj te čhiven pe buteder kandidatija dženikane krstoja tegani pherena pe o thana so ačhile ko zavisnost taro kandidatengoro redo sar terdžola ko biribaskere listija.

E Phuvjakoro parlamenti

Samo okola partije so dendža pe olenge najhari štar procentija taro glasija ki sa i phuv – ola šaj te len than ko ulavibe o mandatija bašo Phuvjakoro parlamenti.

Izuzetko i okola partije so dendža pe lenge dešuduj procentija kotar o glasija ko jek biribaskoro regioni. Tegani odola partija lena than ko ulavibe o mandatija ko odova biribaskoro regioni.

Sa ko sa ulavena pe 349 mandatija, kotar odola 310 i zorale hem 39 izednačibaskere mandatija. O izednačibaskere mandatija kerena te ovel jek proporcionalno ulavibe so poviše so šaj.

Kaj te šaj jek kandidati te ovel birimo dženikane glasencar bašo Phuvjakoro parlamenti tegani trebela e kandidateske te del pe dženikane krstija najhari pandž procentija kotar e partijakere biribaskere listija ko biribaskoro regioni.

Komunakoro hem regioneskoro parlamenti

Ko biribe bašo regioneskoro parlamenti o mandatija ulavena pe maškar o partije so dendža pe lenge najhari trin procentija kotar sa o glasija ko regioni.

Ko mandatengoro ulavibe bašo komunakoro parlamenti trebela sakone partijake najhari 3 procentija kotar o glasija bašo komune soj ulavde ko regioneskoro biribe hem 2 procentija bašo komune so nane ulavde ko biribaskoro regioni.

Kaj te šaj jek kandidati te ovel birimo palo dženikane glasija ko komunakoro ja pale regioneskoro parlamenti, trebela o kandidati te lel dženikane krstija so ka oven najhari pandž procentija kotar e partijakere biribaskere listija ko biribaskoro regioni, ama najhari 100 kotora bašo biribe ko regioneskoro parlamenti hem 50 kotora bašo komunakoro parlamenti.

Evropakoro parlamenti

Samo okola partije so dendža pe olenge najhari štar procentija kotar o glasija kotar sa i phuv, ola šaj te len than ko ulavibe o mandatija bašo Evropakoro parlamenti.

E parlamente isi maksimalno 751 mandatija hem o mandatija i bazirime premal kobor but manuša isi sakone členiphuvja.

Ko primer te isi e Švedija 20 mandatija ko Evropakoro parlamenti hem jekhe partijake dela pe 10 procentija kotar o glasija, tegani trebela te del pe hem e partijake 10 procentija kotar o mandatija, mangela te phenel pe 2 mandatija.

Kaj te šaj jek dženo te ovel birimo palo dženikane glasija ko Evropakoro parlamenti tegani o kandidati trebela te lel dženikane krstija najahi pandž procentija kotar e partijakere biribaskere listija kotar sa i Švedija.