Published: 3 March 2023

Äänestysoikeus ja äänestyskortti

Tiot kansankirjarekisterissä päättävät jos sulla oon äänioikeus ja mihinkä vaalitistrikthiin sie kuulut. Tiot nouethaan 30 päivää ennen vaalipäivää.

Jos sulla oon äänioikeus vaalissa sinun otethaan matkhaan ääniluettelhuun.

Äänestysoikeus eri vaahliin

Vaali valtiopäivile

  • viimisthääns vaalipäivänä täytät 18 vuotta,
  • olet ruottalainen kansalainen ja
  • olet elikkä olet joskus ollu kansankirjoila Ruottissa.

Vaalit kunnan- ja rekiuunivaltuusthoon

  • viimisthääns vaalipäivänä täytät 18 vuotta,
  • olet kansankirjoila kunnassa ja rekiuunissa ja
  • olet ruottalainen kansalainen, kansalainen muussa EU-maassa, Iislantissa elikkä Norjassa elikkä,
  • olet kansalainen muussa maassa elikkä olet kansalaisuutta vaila ja olet ollu kansankirjoila Ruottissa vähhiinthääns kolme vuotta peräkkää ennen vaalipäivää.

Vaali Eurooppaparlamenthiin

  • viimisthääns vaalipäivänä täytät 18 vuotta,
  • olet ruottalainen kansalainen ja olet elikkä olet joskus ollu kansankirjoila Ruottissa,
  • olet kansalainen jossaki EU:n jäsenmaista, olet kansankirjoila Ruottissa ja olet ilmottannu ittesti ääniluettelhuun.

Äänestyskortti

Jos sulla oon äänestysoikeus sie saat äänestyskortin. Se tullee postin kautta suunile kolme viikkoa ennen vaalia. Äänestyskortissa seisoo mihinkä vaahliin sulla oon äänestysoikeus ja vaalipaikan nimi, osote ja aukioloaijat.

Jos sie meinaat etukätheisäänestää sulla häätyy olla matkassa äänestyskortti. Jos sie et ole saanu äänestyskorttia elikkä jos sie olet puottanu sen, sie saatat saaja uuen kunnalta elikkä Vaalivirastolta.

Jos sie tykkäät ette tiot sinusta äänestyskortissa ei piä paikkaa, sie häyt kirjottamalla vaatia oikasun. Tämän sie tehet lääninhallituksheen.