Published: 3 March 2023

Vaalitulos

Preliminääri vaalitulos

Jälkhiin ko äänestys oon loppunu vaalipäivänä äänivasthaanottajat aukasevat vaaliyyrnat ja äänet räknäthään ensimäisen kerran ja tulokset ilmotethaan Vaalivirasthoon.

Ko kaikki äänet oon räknätty valhmiiksi ja vaalipaikat oon ilmottanheet tulokset Vaalivirasto tekkee preliminäärin mantaattijaon.

Lopulinen vaalitulos

Lääninhallitukset räknäävät sitten kaikki äänet toisen kerran. Silloin ilmotethaan kansa henkilöäänet kaikista kantitaatista.

Ko oon vaalit valtiopäivile, kunthiin ja rekiuuhniin, niin valtiopäivävaalit räknäthään ensinä. Sitten räknäthään äänet kunnanvaltuustovaahliin ja lopuksi äänet rekiuunivaltuusthoon.

Tulokset ilmotethaan jatkuvasti Vaaliviraston webbipaikala

Lopulinen tulos vaalissa valtiopäivile ja Eurooppaparlamenthiin päätethään suunile viikkoa jälkhiin vaalipäivää. Kaikki tulokset vaalissa kunta- ja rekiuunivaltuusthoon pruukaavat olla päätetyt suunile 14 päivää vaalipäivän jälkhiin.Vaalitulos julkasthaan www.val.se. Sielä oon nykyset ja lopettanheet jäsenet aktyellile mantaattiperiuutile.