Published: 1 maaliskuuta 2023

Saamelaiskäräjien vaalit

Saamelaiskäräjien vaalit pidetään toukokuun kolmantena sunnuntaina joka neljäs vuosi.

Kaikki ilmoittautuneet ja Saamelaiskäräjien vaalien vaaliluetteloon otetut saamelaiset voivat äänestää.

Kolme viranomaista huolehtii vaaleista

Saamelaiskäräjien vaaleja koskevat hallinnolliset tehtävät on jaettu seuraaville viranomaisille:

  • Saamelaiskäräjien vaalilautakunta
  •  Norrbottenin läänin lääninhallitus
  •  Vaaliviranomainen

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta vastaa muun muassa vaaliluettelon laatimisesta sekä järjestää vaalihuoneiston ja vaalitoimitsijat.

Saamelaiskäräjien verkkosivut Linkki toiselle sivustolle.

Norrbottenin läänin lääninhallitus

Norrbottenin läänin lääninhallitus vastaa muun muassa lopullisesta yhteenlaskusta ja päättää alustavaa vaaliluetteloa koskevista valituksista

Norrbottenin läänin lääninhallituksen verkkosivut Linkki toiselle sivustolle.

Vaaliviranomainen

Vaaliviranomaisella on vaalien koordinointivastuu ja se vastaa muun muassa äänestyskortista, ryhmien, puolueiden ja vastaavien yhtymien ja niiden ehdokkaiden rekisteröinnistä sekä vaalilippujen painamisesta.