Published: 1 maaliskuuta 2023

Vaalihallinnointi

Eri viranomaisilla ja toimitsijoilla on roolinsa ja ne ovat vastuussa vaalien
toimittamisesta.

Vaaliviranomainen

Vaaliviranomainen vastaa vaalien ja kansanäänestysten suunnittelusta ja niiden
toimittamisen koordinoinnista.

Lääninhallitukset

Lääninhallitus on alueellinen vaaliviranomainen. Lääninhallitus päättää esimerkiksi äänestysalueesta ja suorittaa lopullisen ääntenlaskun kaikissa vaaleissa sekä jakaa vaalipaikat kunta- ja maakäräjävaaleissa.

Lääninhallitukset Linkki toiselle sivustolle.

Kuntien vaalilautakunnat

Jokaisessa kunnassa vaalilautakunta on paikallinen vaaliviranomainen. Vaalilautakunta on vastuussa äänten vastaanottamisesta kaikista paikoista, joissa valitsija voi äänestää, ja suorittaa myös alustavan ääntenlaskun.

Kuntien vaalilautakunnat Linkki toiselle sivustolle.

Vaalitarkastuslautakunta

Vaalitarkastuslautakunta tutkii valitukset ja tekee päätöksen.

Vaalitarkastuslautakunta Linkki toiselle sivustolle.