Published: 3 March 2023

Mantaattijako

Jako mantaatista

Ko kaikki äänet oon räknätty mantaatit parttioitten välissä jaethaan ensinä. Sen jälkhiin päätethään mikkä kantitaatit tulevat olheen jäsenet.

Jäsenet päätethään ensi siassa henkilökryssitten kautta. Ko useampia kantitaattia ei saateta päättää henkilökryssitten kautta niin loput paikoista päätethään sen jälkhiin siinä järjsetyksessä ko kantitaatit oon vaaliseetelissä.

Valtiopäivät

Vain net parttiot jokka oon saahneet vähhiinthääns neljä prosenttia äänistä koko maassa saavat olla matkassa ko jaethaan mantaatit valtiopäivile.

Yks poikkeus oon parttiot jokka oon saahneet vähhiinthääns kakstoista prosenttia äänistä yhessä vaalikretsissä. Nämät parttiot oon matkassa ko mantaatit kysheessä olevassa vaalikretsissä jaethaan.

Totalisti 349 mantaattia jaethaan, näistä 310 oon fastat ja 39 oon tasotusmantaatit. Tasotusmantaatila oon tarkotus ette laittaa niin proportsunellin mantaattijaon ko maholista.

Ette kantitaatti saattaa tulla valituksi henkilöäänilä valtiopäivile se kantitaatti oon pitäny saaja henkilökryssiä vähhiinthääns viiessä prosentissä parttion vaaliseetelissä vaalikretsissä.

Kunnan- ja rekiuunivaltuusto

Ko oon vaalit rekiuunivaltuusthoon mantaatit jaethaan niitten parttioitten välissä jokka oon saahneet vähhiinthääns kolme prosenttia äänistä koko rekiuunissa.

Ko mantaattia jaethaan kunnanvaltuusthoon yks parttio oon häätyny saaja vähhiinthääns 3 prosenttia äänistä kunnile jokka oon vaalikretsijaetut ja 2 prosenttia kunnile jokka ei ole vaalikretsijaetut.

Ette yks kantitaatti pääsee valituksi henkilöäänitten avula kunnan-elikkä rekiuunivaltuusthoon kantitaatti oon pitäny saaja henkilökryssiä vähhiinthääns viiessä prosentissä parttion vaaliseetelissä vaalikretsissä, mutta vähhiinthääns 100 kryssää vaalissa rekiuunivaltuusthoon ja 50 kryssää vaalissa kunnanvaltuusthoon.

Eurooppaparlamentti

Vain net parttiot jokka oon saahneet vähhiinthääns neljä prosenttia äänistä koko maassa saavat olla matkassa ko jaethaan mantaatit Eurooppaparlamenthiin.

Parlamentilä oon korkeinthaan 751 mantaattia ja määrä mantaattia perustuu joka maan väkilukukokhoon. Jos esimerkiksi Ruottila oon 20 mantaattia Eurooppaparlamentissä ja yks parttio saapii 10 prosenttia äänistä vaalissa, niin parttio pittää kansa saaja 10 prosenttia mantaatista, nimittäin 2 mantaattia.

Ennen ko yks kantitaatti pääsee valituksi henkilöäänitten kautta Eurooppaparlamenthiin se kantitaatti oon pitäny saaja henkilökryssiä vähhiinthääns viiessä prosentissä parttion vaaliseeteleissä koko Ruottissa.