Published: 1 maaliskuuta 2023

Huvudinnehåll start

Äänioikeus ja äänestyskortti

Väestörekisterin tiedot ratkaisevat, onko sinulla äänioikeutta ja mihin äänestysalueeseen kuulut. Tiedot haetaan 30 päivää ennen vaalipäivää.

Mikäli sinulla on äänioikeus vaaleissa, sinut liitetään äänestysluetteloon.

Äänioikeus eri vaaleissa

Eduskuntavaalit

  • viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta,
  • on Ruotsin kansalainen ja
  • on tai ollut joskus kirjoilla Ruotsissa.

Kunnan- ja aluevaltuustovaalit

  • viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta,
  • on kirjoilla kunnassa ja alueella ja
  • on Ruotsin kansalainen, jonkun muun EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen tai
  • on jonkun muun maan kansalainen tai vailla kansalaisuutta ja ollut kirjoilla Ruotsissa vähintään kolme vuotta yhtäjaksoisesti ennen vaalipäivää.

Europarlamenttivaalit

  • viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta,
  • on Ruotsin kansalainen ja on tai ollut joskus kirjoilla Ruotsissa.
  • on jonkun EU:n jäsenmaan kansalainen, on kirjoilla Ruotsissa ja ilmoittanut äänestysluetteloon.

Äänestyskortti

Mikäli sinulla on äänioikeus, saat äänestyskortin. Se tulee postissa noin kolme viikkoa ennen vaaleja. Äänestyskortissa lukee, mihin vaaleihin sinulla on äänestysoikeus sekä vaalihuoneiston nimi, osoite ja aukioloajat.

Jos aiot äänestää ennakkoon, sinulla on oltava äänestyskortti mukana. Mikäli et ole saanut äänestyskorttia tai olet kadottanut sen, voit saada uuden kunnalta tai Vaaliviranomaiselta.

Mikäli tiedot äänestyskortissa eivät mielestäsi ole oikeita, sinun tulee kirjallisesti vaatia oikaisua. Sen teet lääninhallituksessa.