Published: 17 June 2024

Huvudinnehåll start

Válgahálddahus

Sierra eiseválddiin ja veahkeheddjiin leat rollat ja vástu válggaid čađaheamis.

Válgaeiseváldi

Válgaeiseváldi vástida válggaid ja álbmotjienastemiid čađaheami plánemis ja čohkkemis.

Leanastivrrat

Leanastivra lea báikkálaš válgaeiseváldi. Leanastivra mearrida omd. válgaguovllu ja čađaha loahpalaš jienaidlohkama buot válggain sihke juohká mandáhtaid gieldda- ja regiovdnastivrra válggaide.

Leanastivrrat External link.

Gielddaid válgalávdegottit

Juohke gieldda válgalávdegoddi lea báikkálaš válgaeiseváldi. Válgalávdegoddi vástida jienaidvuostáváldimis buot lanjain jienasteaddjit sáhttet jienastit ja dahká maid ovdajienaidlohkan.

Gielddaid válgalávdegottit External link.

Válgadárkkistanlávdegoddi

Válgadárkkistanlávdegoddi dárkkista váidalemiid ja váldá mearrádusaid.

Válgadárkkistanlávdegoddi External link.