Publicerad: 17 juni 2024

Huvudinnehåll start

Biribaskiri administracija

Kaj te šaj te kerel pe o biribe, razno vlasten hem akteren isi olen olengere ulog.

Biribaskoro vlasti (Valmyndigheten)

O biribaskoro vlasti odgovorinela bašo planiribe hem kordiniribe keda kerela pe o biribe hem o referendumija.

Provincijengere ingariba (Länsstyrelserna)

E provincijakoro ingaribe i jek regonalno vlasti. E provincijakoro ingaribe odlučinela ko primer e biribaskoro regioni hem sprovedinela o paluno glasengoro genjiba ko sa o biriba hem ulavela o mandatija ko komunakoro hem regioneskoro parlamenti.

Provincijengere ingariba External link.

Biribaskere komisije ko komune

E biribaskiri komisija ki sakoja komuna i jek lokalno vlasti. E biribaskiri komisija odgovorinela bašo glasengoro khedibe ko sa o lokalija kori so o biračija šaj te glasinen hem kerela te ovel jek preliminerno glasengoro genjibe.

Komunengere biribaskere komisije External link.

Biribaskiri rovibaskiri komisija (Valprövningsnämnden)

Biribaskiri rovibaskiri komisija kerela buti e rovibencar hem anela rešenja.

Biribaskiri rovibaskiri komisija External link.