Published: 3 March 2023

Äänestää ulkomailta

Sie joka olet ulkomaila saatat niin preiviäänestää elikkä etukätheisäänestää ruottalaisila ampasaatila ja konsylaatila jokka järjestävät äänivasthaanottoja.

Sulla, joka halvaat preiviäänestää, häätyy olla erityinen preiviäänestysmateriaali. Materiaalin sie saatat tilata Vaalivirastosta, kunnasta elikkä ruottalaisesta ampasaatista elikkä ruottalaisesta konsylaatista.

Preiviäänen pittää lähättää ulkomailta. Sie saatat preiviäänestää varhaimiten 45 päivää ennen vaalipäivää. Preiviääni häätyy olla perilä aijalansa ääniräknäyksheen.

Sie saatat etukätheisäänestää ampasaatila ja konsylaatila varhaimiten 24 päivää ennen vaalipäivää. Sie et saata äänestää vaalipäivänä ulkomaila.