Published: 17 kesäkuuta 2024

Huvudinnehåll start

Laki ja järjestys

Vaalilait

Vaaliviranomaisten tehtävät ja vaalien toimittaminen määrätään pääasiallisesti vaalilaissa ja vaaliasetuksessa.

Järjestys ääniä vastaanotettaessa

Äänten vastaanottajien vastuulla on, että äänestys tapahtuu oikealla tavalla ja että vaalihuoneistossa, äänestyspaikalla ja vaalilippujen välillä vallitsee järjestys. Puolueet eivät saa levittää propagandaa siellä, missä valitsijat antavat äänensä ohjeen mukaisesti.

Jos olet sitä mieltä, että äänestys ei ole sujunut oikein, sinun tulee ensisijaisesti huomauttaa tästä äänten vaastaanottajille. Voit myös ottaa yhteyttä kunnan vaalilautakuntaan.

Vaalituloksesta valittaminen

Jos mielestäsi joku virhe tai erehdys on vaikuttanut vaalitulokseen, voit valittaa vaalituloksesta.

Valitus lähetetään Vaalitarkastuslautakunnalle aikaisintaan vaalien jälkeisenä päivänä ja viimeistään kymmenen päivää siitä, kun vaalitulos on annettu.

Vaalitarkastuslautakunta Linkki toiselle sivustolle.

Tietyt tapahtumat voivat olla rikollisia

Poliisille ilmoitettava rikos voi olla esimerkiksi, jos joku:

  • antaa tai ottaa vastaan palkkion äänestääkseen tietyllä tavalla tai jättääkseen äänestämättä,
  • ottaa selville, kuinka joku on äänestänyt, tai
  • yrittää estää vaalit tai vääristää tuloksen.