Published: 3 March 2023

Vaalisysteemin perustheet

Ruottalainen vaalisysteemi perustuu ylheisheen ja tasa-arvosheen äänestysoikeutheen ja ette vaalit pitävät olla vaphaat, salhaiset ja suorat.

Vaalisysteemi oon proportsunelli. Se merkittee ette mantaattimäärä jonka parttiot saavat esimerkiksi valtiopäivilä oon suurin piirthein sama ko äänimäärä jonka parttio oon saanu.

Parttiot jokka halvaavat olla matkassa vaalissa ilmottavat osalistumisen Vaalivirasthoon.

Vaalivaltiopäivile, kunnan-ja rekiuunivaltuusthoon

Vaalit valtiopäivile, kunnan- ja rekiuunivaltuusthoon piethään toisena pyhänä syyskuussa joka neljäs vuosi.

Vaali Eurooppaparlamenthiin

Vaali Eurooppaparlamenthiin piethään joskus huhtikuun- kesäkuun aikana joka viies vuosi. Vaalia piethään ittenkunki EU-maan kansalisen vaalilain mukhaan ja Ruottissa vaalipäivä oon aina yhtenä pyhäpäivänä.