Published: 3 March 2023

Äänestää parttiota ja henkilöä

Vaaliseetelit

Vaaliseeteliä oon kaikissa paikoissa jossako sie saatat äänestää ja parttioitten tykönä.

Äänestää parttiota

Sie äänestät ennen kaikkia yhtä parttiota. Parttion nimi oon vaaliseetelissä. Jos sie et löyä sinun parttion vaaliseeteliä, sie saatat kirjottaa parttion nimen tyihän vaaliseetelin pääle.

Henkilöäänestää

Jos sie halvaat ette joku erityinen parttion kantitaatista tullee valituksi, sie saatat panna kryssän ruuthuun kantitaatin nimen etheen vaaliseetelissä. Sie saatat kryssätä vain yhen kantitaatin.

Sie saatat kansa henkilöäänestää kirjottamalla parttionimen ja kantitaatin nimen tyihän vaaliseetelin pääle.