Publicerad: 2 mars 2023

Te alos angla e vramja

Te alos angla e vramja si te alos varikaj kaver than sar ande čiro alojimaski sala.

Tu šaj alos angla e vramja ande čiri komuna vaj ande jekh kaver komuna.

E vramja po te alos angla e vramja lel pe pašte trin kurke angla o alojimasko dzes aj phirel anglemosa zi kaj o alojimasko dzes.

Te šaj alos angla e vramja mušaj te avel thosa čiri alojimaski karta aj id-rama.

Gadya alos angla e vramja kaj riksdagen, komuna aj regiona

 1. Alosar alojimaske rama.
 2. Le alojimasko lil.
 3. Za palal o alojimaski dikhlo aj lašar pe kaste kames te alos. Tho jekh trušol po kandidato po alojimasko ram te kamesa te alosa pe jekh manus.
 4. Te andre o alojimasko lil aj čiro id-ram kaj le bučarne.
 5. Le bučarne dikhen pe čiro lil, ramon opre ke sanas aj alondan.
 6. Bučarno thol dele o lil aj alojimaski karta ande jekh glindako lil. Glindako lil phandaven les po kleo aj thon andre ande jekh lada.

Te či arakhes e partia kaj kames te alos?

Le atunči jekh nagi alojimaski ram aj ramosar o anav pe partia.

Tu biris te alos pe jekh manush te ramosa o anav pe partia aj o anav po kandidato kaj kames te alos. Te si tut e ram pe partia biris te ramos o anav po kandidato pe late.

Tho e alojimaski ram ando lil aj purme phandav o lil.

Gadya alos angla e vramja kaj Euvropako parlamento

 1. Alosar alojimaske rama.
 2. Le alojimasko lil.
 3. Za palal o alojimaski dikhlo aj lašar pe kaste kames te alos. Tho jekh trušol po kandidato po alojimasko ram te kamesa te alosa pe jekh manush.
 4. Te andre o alojimasko lil aj čiro id-ram kaj le bučarne.
 5. Le bučarne dikhen pe čiro lil, ramon opre ke sanas aj alondan.
 6. Bučarno thol dele o lil aj alojimaski karta ande jekh glindako lil. Glindako lil phandaven les po kleo aj thon andre ande jekh lada.

Te či arakhes e partia kaj kames te alos?

Le atunči jekh nagi alojimaski ram aj ramosar o anav pe partia.

Tu biris te alos pe jekh manush te ramosa o anav pe partia aj o anav po kandidato kaj kames te alos. Te si tut e ram pe partia biris te ramos o anav po kandidato pe late.

Tho e alojimaski ram ando lil aj purme phandav o lil.

Čiro alojimaski karta aj alojimasko lil traden les kaj čiri alojimaski sala

Ande sala kana alos angla e vramja naj varikon kaj ginel ke sanas khote.

Anda godo trubol alojimasko lil te trades les ande jekh than mit o alojimasko ram kaj e sala po alojimasko dzes.

Ande sala dikhen ke tu alondan aj site phutren o alojimasko lil. Godo vi ke čiro lil aj naštin te phanden o lil kaj o alojimaski ram.