Published: 10 March 2023

Velkibosko flaakeengo/peleĥengo auri tšuuviba ta sikiba

Lyijengo prissi liinibongiire tilsvaarila dotta te doola politikaane ringi koonen hin liias butide sari iek prosenttos lyijenna aro themmmune velkiba lena lengo velkibosko flaagi/peleĥki tšunto auri are saare stedi kai hin vojime te den lyija.

Dauva hyövyla aaĥĥes jakkes aro themmuno-, thaanavitika- ta themmeskorigfallibako velkibi. Daala politikaane ringi hyövyna kokares kammen sikide velkibi te lengo velkibosko flaagi/peleĥki hin tšunto auri ta sikime aro velkibosko stedi.

Aro Thaanengo- ta Rigiakofallibiako velkiba hin politikaane ringe koonen hin ajasaaves anglime te leen hin horttiba te len lengo ringosko flaagi/peleĥki sikime aro velkibosko ta lyijengo diinibosko stedi/tšeere are thaane ta themmeskorigakofallibi. Lyijako prissi liinibongiire tšuuvena nii auri tšutse velkibosko flaagi/peleĥki are saare velkibi ta stedi kai hin vojime te den lyiji. Bi velkibosko flaagi/peleĥki kai hin tšunto kanditaattengo naave tšuuvena politikaane ringe auri kokare.

Kaana hin Europako Parlamentosko velkibi tilsvaarila velkibosko tšenstibongiire dotta te velkibosko flaagi kai hin kanditaattengo naave hin tšunto auri are saare stedi kai hin vojime te den lyiji, ke politikaano ringos hin endo iek flaagos/peleĥkos kai hin kanditaattengo naave aro hilo themmesko rig ta douva hin liias altiki iek prosenttos lyiji aro sistuno Europako Parlamentosko velkiba. Daala politikaane ringi hyövyla kokare puĥĥes te lengo velkibosko flaagi aavena tšunto auri.