Published: 1 maaliskuuta 2023

Vaalitulos

Alustava vaalitulos

Sen jälkeen, kun äänestys on vaalipäivänä päättynyt, avaavat äänten vastaanottajat vaaliuurnat ja äänet lasketaan ensimmäisen kerran ja tulokset raportoidaan Vaaliviranomaiselle.

Kun kaikki äänet on laskettu valmiiksi ja vaalihuoneistot ovat raportoineet tulokset, tekee Vaaliviranomainen alustavat paikkajaot.

Lopullinen vaalitulos

Lääninhallitukset laskevat tämän jälkeen kaikki äänet toiseen kertaan. Silloin ilmoitetaan myös ehdokkaitten saamat henkilöäänet.

Eduskunta-, kunta- ja maakäräjävaalien ollessa kyseessä lasketaan eduskuntavaalit ensin. Tämän jälkeen lasketaan kunnanvaltuustovaalien äänet ja lopuksi maakäräjävaalien äänet.

Tuloksista tiedotetaan jatkuvasti Vaaliviranomaisen verkkosivuilla.

Lopullinen eduskunta- ja europarlamentin vaalitulos vahvistetaan noin viikon kuluttua vaalipäivästä. Kaikki kunnanvaltuusto- ja aluevaltuustovaalien tulokset on tavallisesti vahvistettu noin 14 päivän kuluttua vaalipäivästä.

Vaalitulos julkaistaan www.val.se –sivulla. Siellä on esillä senhetkisen paikkajakson nykyiset ja entiset edustajat.