Published: 3 March 2023

Laki ja järjestys

Vaalilait

Vaaliviraston tehtävvää ja vaalin totheuttamista säätää päänänsä vaalilaki ja vaalisäätäntö.

Järjestys äänivasthaanotola

Se oon äänivasthaanottajitten vastuu ette äänestys tehhään oikeala laila ja ette oon oorninkia vaalipaikassa, äänestyspaikassa ja vaaliseetelitten seurassa.

Parttiot ei saa tehhä vaalipropakantaa jossako äänestäjät pitävät järjestää heän ääniä.

Jos sie tykkäät ette äänestys ei ole tehty oikeala laila, sie piät ensi siassa huomauttaa sen äänivasthaanottajille. Sie saatat kansa ottaa yhtheyttä kunnan vaalilautakunnan kansa.

Valittaa vaalitulosta

Jos sie tykkäät ette joku virhe elikkä erheys oon vaikuttannu vaalituloksheen sie saatat valittaa vaalitulosta.

Valituksen pittää lähättää Vaalitarkistuslautakunthaan varhaimiten päivää jälkhiin vaalipäivää ja viimisthääns kymmenen päivää jälkhiin ko vaalitulos oon julistettu.

Vaalitarkistuslautakunta External link.

Vissit taphaukset saattavat olla rikoksia

Rikokset joitako pittää ilmottaa polisille oon esimerkiksi jos joku

  • antaa elikkä ottaa vasthaan korvauksen ette äänestää vissilä laila elikkä ette ei äänestää ollenkhaan,
  • ottaa selvää kunka joku oon äänestänny elikkä,
  • yrittää topata vaalia elikkä vääristää tulosta.