Published: 1 maaliskuuta 2023

Huvudinnehåll start

Vaalijärjestelmän perusteet

Ruotsalainen vaalijärjestelmä perustuu yleiseen ja yhtäläiseen äänestysoikeuteen ja siihen, että vaalien tulee olla vapaat, salaiset ja suorat.

Vaalijärjestelmä on suhteellinen. Tämä tarkoittaa sitä, että puolueiden saama paikkalukumäärä esimerkiksi eduskuntaan vastaa suurinpiirtein puolueen saaman äänimäärän osuutta.

Vaaleihin osallistuvat puolueet ilmoittavat osallistumisestaan Vaaliviranomaiselle.

Eduskunta-, kunta- ja aluevaltuustovaali tvaalit

Eduskunta-, kunta- ja aluevaltuustovaalit pidetään syyskuun toisena sunnuntaina joka neljäs vuosi.

Europarlamenttivaalit

Eurovaalit pidetään huhti-kesäkuun välisenä aikana joka viides vuosi. Vaalit toimitetaan kunkin EU-maan kansallisen vaalilain mukaisesti, ja Ruotsissa vaalipäivä on aina sunnuntaisin.