Published: 17 June 2024

Huvudinnehåll start

Láhka ja ortnet

Válgalágat

Válgaeiseválddiid barggut ja válggaid čađaheapmi muddejuvvo váldoáššái válgalagas ja válgaásahusas

Ortnet jienaidvuostáváldimis

Jienaidvuostáváldiin lea vástu jienasteapmi doaibmá rivttes vugiin ja ahte lea ortnet válgalanjain, jienastanlanjas ja válgalihpuin. Bellodagat eai oaččo atnit

propagánda gos jienasteaddjit galget ordnet iežaset jienaid.

Jus du mielas jienasteapmi ii leat doaibman rivttes vugiin, fertet álggos cuiget dan jienaidvuostáváldiide. Don sáhtát maid váldit aktavuođa gieldda válgalávdegottiin.

Váidalit válgabohtosa

Jus anát ahte juoga feaila dehe meattáhus lea váikkuhan válgabohtosiidda don sáhtát váidalit válgabohtosa. Váidaleapmi galgá sáddejuvvot válgadárkkistanlávdegoddái áramus beaivvi maŋŋel válgabeaivvi ja maŋemus logi beaivvi maŋŋel go válgabohtosat leat gulahuvvon.

Válgadárkkistanlávdegoddi External link.

Dihto dáhpáhusat sáhttet leat rihkkosat

Rihkus galgá ilmmuhuvvot poliisii lea omd. jus soamis

  • addá dehe váldá vuostá bálkkašumi dihto vugiin jienasteapmái dehe ii jienastit ollenge.
  • váldá čielgasa got soamis lea jienastan dehe
  • geahččala eastalit válggaid dehe bilidit bohtosiid.