Publicerad: 2 mars 2023

O profundo kaj o systemo po alojimos

O profundo po švedtisko systemo po alojimos si po puterdo aj sa jekh fjalo čačimos te alos aj o alojimos te avel puterdo, garado aj direkto.

Alojimasko systemo si proprotionalno. Godo si ke sode zene line mandato kaj e partia sar len eksemplo ando riksdagen ke si sa jekh baro khotor kaj šaj alol.

Partiori kaj kamen te aven andre ando alojimos šaj den opre kaj Valmyndigheten.

Alojimos kaj riksdagen, komuna- aj regionosko šerotno

Alojimos kaj riksdagen, komuna- aj regionosko šerotno inkeren ando dujto kurko ando septembro svako starto bersh.

Alojimos kaj Euvropako parlamento

Alojimos kaj Euvropako parlamento inkerdol varikana ando aprilo-juni svako panzto bersh.

O alojimos zal pala o EU-them lengo nationalno alojimasko zakono aj ando Svedo si o alojimasko dzes kana godi kurke.