Published: 3 March 2023

Etukätheisäänestää

Etukätheisäänestäminen merkittee ette sie äänestät muuala ko sinun omassa vaalipaikassa.

Sie saatat etukätheisäänestää sinun omassa kunnassa elikkä muussa kunnassa.

Etukätheisäänestäminen alkaa suunile kolme viikkoa ennen vaalipäivää ja oon käynissä vaalipaihvään asti.

Ette etukätheisäänestää sulla häätyy olla matkassa sinun äänestyskortti ja id- paperi.

Näin sie etukätheisäänestät vaalissa valtiopäivile, kunthaan ja rekiuuhniin

 1. Valikoitte vaaliseetelit. 2.Ota vaalikuertit.
 2. Mene vaalisärmin taa ja järjestä sinun ääni. Pane kryssä yhele kantitaatile vaaliseetelissä jos sie halvaat henkilöäänestää.
 3. Jätä sinun vaalikuertit, sinun äänestyskortti ja sinun id-paperi äänivasthaanottajalle.
 4. Äänivasthaanottaja tarkistaa sinun itenttiteetin ja merkkaa ette sie olet äänestänny.
 5. Äänivasthaanottaja pannee vaalikuertit ja äänestyskortin klasikuverthiin. Klasikuertti liimathaan kiini ja panthaan vasithuun loohvaan.

Etkos sie löyä sinun parttion vaaliseeteliä?

Ota tyihä vaaliseeteli ja kirjota parttion nimi siiheen. Sie saatat kansa henkilöäänestää kirjottamalla parttionnimen ja sen kantitaatin nimen jotako sie halvaat äänestää. Jos sulla oon parttiovaaliseeteli sie saatat kirjottaa kantitaatin nimen siiheen.

Pane sitten yks vaaliseeteli joka vaalikuerthiin ja pane vaalikuertit kiini.

Näin sie etukätheisäänestät vaalissa Eurooppaparlamenthiin

 1. Valikoitte vaaliseeteli.
 2. Ota vaalikuertti.
 3. Mene vaalisärmin taa ja järjestä sinun ääni. Pane kryssä yhele kantitaatile vaaliseetelissä jos sie halvaat henkilöäänestää.
 4. Jätä sinun vaalikuertti, sinun äänestyskortti ja sinun id-paperi äänivasthaanottajalle.
 5. Äänivasthaanottaja tarkistaa sinun itenttiteetin ja merkkaa ette sie olet äänestänny.
 6. Äänivasthaanottaja pannee vaalikuertin ja äänestyskortin klasikuerthiin. Klasikuertti liimathaan kiini ja panthaan vasithuun loohvaan.

Etkos sie löyä sinun parttion vaaliseeteliä?

Ota tyihä vaaliseeteli ja kirjota parttion nimi siiheen. Sie saatat kansa henkilöäänestää kirjottamalla parttionnimen ja sen kantitaatin nimen jotako sie halvaat äänestää.

Pane sitten vaaliseeteli vaalikuerthiin ja pane kiini.

Sinun äänestyskortti ja vaalikuertti lähätethään sinun vaalihuohneesheen

Paikassa jossako oon etukätheisäänestys ei ole ääniluettelua jossako merkathaan ette sie olet äänestänny. Sinun vaalikuvertit lähätethään sen takia yhessä äänestyskortin kansa sinun vaalipaikale vaalipäivänä.

Vaalipaikala sinun merkathaan ääniluettelussa ja äänestyskortti erotethaan vaalikuertista. Se merkittee ette sinun vaalikuerttia ei mene yhistää sinun äänestyskortin kansa ko äänet räknäthään.