Published: 3 March 2023

Äänestää asiamiehen kautta

Ette äänestää asiamiehen kautta merkittee ette joku muu ko sie itte ottaa matkhaan äänen sinun vaalipaikale elikkä paikale jossako oon etukätheisäänestys.

Sulla, joka halvaat asiamiesäänestää, häätyy olla erityinen asiamiesäänestysmateriaali. Materiaalin sie saatat tilata Vaalivirastosta, kunnasta elikkä lääninhallituksesta.

Sie saatat äänestää asiamiehen kautta seuraavista syistä

Sie saatat äänestää asiamiehen kautta seuraavista syistä:
  • korkea ikä,
  • saihraus,
  • toimintarajotus,
  • piätetty fankilassa elikkä kriminaalihoitolaitoksessa,
  • asut elikkä olet maaseutupostinkantajalinjala ja silloin asiamiesäänestää maaseutupostinkantajan avula.

Henkilöt jokka saattavat olla asiamiehet

Henkilöt jokka saattavat olla asiamiehet: 

  • sinun mies, vaimo elikkä sampu,
  • sinun, miehen, vaimon elikkä sampun lapsi, lapsenlapsi, vanhuukset elikkä siskot,
  • net jokka viralisesti elikkä saman sorttisella laila antavat sulle hoitoa, elikkä net jokka muuten pruukaavat auttaa sinua henkilökohtasitten asioitten kansa,
  • maaseutupostinkantaja,
  • työläiset fankilassa elikkä kriminaalihoitolaitoksessa.

Jos sie et tunne kethään joka saattaa olla sulle asiamies, sinun kunta saattaa järjestää äänivasthaanottajan joka tullee kotia sinun työ. Ota yhtheyttä sinun kunnan kansa.