Published: 3 March 2023

Vaaliatministrasuuni

Eri virastoila ja aktöörilä oon rollit ja vastuuet ette järjestää vaalia.

Vaalivirasto

Vaalivirastolla oon vastuu ette suunitella ja sovittaa yhtheen ette vaalit ja kansanäänestykset totheutethaan.

Lääninhallitukset

Lääninhallitus oon rekiunaali vaalivirasto. Lääninhallitus päättää esimerkiksi vaalitistriktistä ja tekkee lopulisen ääniräknäyksen kaikissa vaalissa ja jakkaa mantaatit vaalissa kunta- ja rekiuunivaltuusthoon.

Lääninhallitukset External link.

Vaalilautakunnat kunnissa

Vaalilautakunta joka kunnassa oon paikalinen vaalivirasto. Vaalilautakunta oon vastuulinen äänivasthaanotosta joka paikassa jossako äänestäjät saattavat äänestää ja tekevät kansa preliminäärin ääniräknäyksen.

Kunnitten vaalilautakunnat External link.

Vaalitarkistuslautakunta

Vaalitarkistuslautakunta tarkistaa valittamiset ja ottaa päätökset.

Vaalitarkistuslautakunta External link.