Published: 10 March 2023

Lyijako diinibosko horttiba

Lyijako diinibosko horttiba aro themmune Parlamentosko velkibi ta aro Europako Parlamentosko velkibi lela saare doola koonen aaĥĥena sveittiko themmeskiire ta koonen pherdila 18 berĥ sistunes aro velkibosko diives elle doola koonen hin elle hin aaĥte liinjales rannime aro Sveittiko them.

Lyijako diinibosko horttiba aro Europako Parlamentosko velkibi hiin nii doola koonen aavena aro unionisko themmenna ta aaĥĥena Europako unionisko themmengiire (uniako themmengiire) ta koonen pherdila 18 berĥ sistunes aro velkibosko diives. Naaluno kammimos hin te joon aaĥĥena folkengo liinjale are Sveittiko them 30 diives anglal velkibosko diives ta te joon hin phukade peen aro velkibosko listos. Leen naa helle horttiba te den lengo lyija are vaure lendako themme.

Lyijako diinibosko horttiba aro thaanavitika- ta themmeskorigfallibosko naalengiirengo velkibi hin doolenna koonen pherdila 18 berĥ sistunes aro velkibosko diives ta koonen aaĥĥena folkengo liinjale aro lengo thaane ta aro rigiako falliba.

Unionisko themmengiire ta Islandiako- ta Norjako themmengiire hin nii lyijako diinibosko horttiba teelal itĥlaagime kammimos. Vaure auriako themmengo komuje ta themmengiire lena lyijako diinibosko horttiba kaana joon hin aaĥte liinjales rannime aro Sveittiko them triin berĥĥesko tiija saarenes anglal velkibosko diives.

Douva hin Themmuno Presibosko staadengiirengo liinjiba (folkengo naavengo teele ranniba) 30 diives anglal velkibosko diives so dömmila koones hin horttiba te den lengo lyija ta kai. Douva mienila te velkibongiire koonen džiivena aro Sveittiko them aavena len apre are lengo listenna sar lyijako diinibongiire aro lengo velkibosko rigia kai join hin džiivute 30 diives angle velkibosko diives.