Published: 10 March 2023

De tukko lyija velkibosko diives aro tukko velkibosko stedos/tšeer

Aro sakka velkibosko distrikos hin velkibosko stedos/tšeer.

Velkibongiire hin horttiba te den lengo lyija aro velkibosko stedos/tšeer kai joon hin tšunte aro lyijako diinibiengo listos. Kai douva stedos hin hin douva rannite aro lyijako diinibosko flaaga/peleĥkos. Velkibosko stedi hyövyla aaĥĥes ajasaave te lammale komuje hin vojiba te aaves arre nii. Ke lammale komujengo arre aaviba hin tšaljibiakostannime ta joon naa na vojina aavel arre aro velkibosko tšeer, hin velkbiako staadengiire vojime te džan auri aro velkibosko tšeeresta te len lengo lyiji.

Velkibiako stedi/tšeere aaĥĥena phirre kamana 08.00–20.00 (aro Europako Parlamentosko velkibi kajo kamana 21.00). Velkibosko skokkes hin horttiba paale lengo tšetano rakkiba Themmeskorigfallibiessa te dömmaves stöttare phirro aaĥĥibosko tiijata.

Velkiboskoskokka aro doola thaane dömmila save stedi/tšeere hin latše. Velkiboskoskokka naujila nii staar komuje koonen aaĥĥena lyijengo prissi liinibongiire aro velkibosko stedi.

Aro velkibosko stedi hyövyna altibi triin lyijengo prissi liinibongiire aaĥĥes arre itĥtiija kaana velkibongiire dela lengo lyiji.