Published: 10 March 2023

Folkengovelkibiako lyijengo diiniba

Aro Sveittiko them hin dui ĥlaagime folkengovelkibi so hin fallavitika aro hilo themmesko rigia: sikjavitika folkengovelkibi ta folkengovelkibi aro themmuno botnosko laagako puĥĥibi.

Douva hin Parlamenttos koon dömmila ke hilo themmuno folkengovelkibi hyövyla tšeeres. Parlamentos dömmila nii douva koones hin horttiba den lengo lyija ta save paale svaaribi mote aaĥĥes.

Folkengovelkibi ta themmune Parlamentosko velkibi hin itĥlaagime, jakkes te velkibosko rigia ta lyijengo diiniba arre ta auri aro Sveittiko themmesko rigia aavela stellime itĥlaagimes.

Folkengovelkibosko lyijako diiniba aro thaane elle rigiako falliba hin alti sikjavitika. Douva hin alti thaane ta rigiako fallibi kokare koonen tšeerena agurno dömmiba aro ajasaave folkengovelkibiako lyijako diiniba.