Published: 3 March 2023

Äänestää sinun vaalipaikassa vaalipäivänä

Äänestyskortissa seisoo mihinkä vaalitistrikthiin sie kuulut, vaalipaikan nimi, osote ja aukioloaijat.

Sie saatat vain äänestää siinä vaalipaikassa joka seisoo sinun äänestyskortissa.

Jos sie et saata äänestää sinun vaalipaikassa sie saatat äänestää paikassa etukätheisäänestämiselle joka oon auki vaalipäivänä.

Sie häyt itenttifieerata ittesti

Sie häyt saattaa toistaa sinun itenttiteetin ette saaja äänestää. Jos sie et ole tunnettu äänivasthaanottajille sie häyt näyttää id-paperin esim. ajokortin elikkä passin.

Jos sulla ei ole id-paperia joku muu henkilö saattaa toistaa sinun itenttiteetin ja silloin se henkilö häätyy näyttää hänen id-paperin.

Näin sie äänestät vaalipäivänä vaalissa valtiopäivile, kunthaan ja rekiuuhniin

  1. Valikoitte vaaliseetelit.
  2. Ota vaalikuertit.
  3. Mene vaalisärmin taa ja järjestä sinun ääni. Pane kryssä yhele kantitaatile vaaliseetelissä jos sie halvaat henkilöäänestää.
  4. Jätä sinun vaalikuertit ja sinun id-paperi äänivasthaanottajalle.
  5. Äänivasthaanottaja tarkistaa sinun itenttiteetin, merkkaa ääniluettelhuun ette sie olet äänestänny ja pannee viimisthääns vaalikuertit vaaliyyrhnoin.

Etkos sie löyä sinun parttion vaaliseeteliä?

Ota tyihä vaaliseeteli ja kirjota parttion nimi siiheen. Sie saatat kansa henkilöäänestää kirjottamalla parttionnimen ja sen kantitaatin nimen jotako sie halvaat äänestää.

Jos sulla oon parttiovaaliseeteli sie saatat kirjottaa kantitaatin nimen siiheen. Pane sitten yks vaaliseeteli itheenkuhunki vaalikuerthiin ja pane vaalikuertit kiini.

Näin sie äänestät vaalipäivänä vaalissa Eurooppaparlamenthiin

  1. Valikoitte vaaliseeteli.
  2. Ota yks vaalikuertti.
  3. Mene vaalisärmin taa ja järjestä sinun ääni. Pane kryssä yhele kantitaatile vaaliseetelissä jos sie halvaat henkilöäänestää.
  4. Jätä sinun vaalikuertti ja sinun id-paperi äänivasthaanottajalle.
  5. Äänivasthaanottaja tarkistaa sinun itenttiteetin, merkkaa ääniluettelhuun ette sie olet äänestänny ja pannee viimisthääns vaalikuertin vaaliyyrhnaan.

Etkos sie löyä sinun parttion vaaliseeteliä?

Ota tyihä vaaliseeteli ja kirjota parttion nimi siiheen. Sie saatat kansa henkilöäänestää kirjottamalla parttionnimen ja sen kantitaatin nimen jotako sie halvaat äänestää.

Pane sitten yks vaaliseeteli vaalikuerthiin ja pane kiini.