Publicerad: 10 mars 2023

Glasin ko tlo biribaskoro lokali ko biribaskoro dive

Ki glasibaskiri karta terdžola ko savo biribaskoro regioni tu perea, e biribaskoro lokaleskoro anav, adresa hem butikeribaskoro vreme.

Tu šaj te glasine ko odova biribaskoro lokali so terdžola ki glasibaskiri karta.

Tu te našti te glasine ko tlo biribaskoro lokali tegani šaj te glasine ko jek lokali bašo anglovremeskoro glsibe kova i phravdo ko biribaskoro dive.

Tu mora te identifirine tut

Tu mora te sikave tlo identiteti kaj te šaj te glasine. Te na sian pendžardo ko glasengere khedarija tegani mora te sikave jekh identifiribaskiri karta , vozačko ja pale pasoši.

Te nane tut tli identifiribaskiri karta tegani šaj jek javer dženo te garantirinel tlo identiteti hem tegani odova dženo mora te sikavel pli identifiribaskoro dokumenti.

Adžahar glasinea ko glasibaskoro dive bašo Phuvjakoro parlamenti, komunakoro hem regioneskoro parlamenti

  1. Birin biribaskoro listo.
  2. Le jek biribaskoro kuferti.
  3. Dža pali jek biribaskiri perda hem spremin tlo glaso. Čhiv jek krsto bašo disavo kandidati te mangljan te glasine upro dženo.
  4. De tegani e biribaskere kufertija hem tlo identifiribaskoro dokumenti ko glasongoro khedari.
  5. O Glasongoro khedari kontrolirinela tlo identiteti, čhivela nišani ki glasibaskiri lista kaj tu glasindžan hem ko krajo čhivela o kufertija ko glasibaskoro sanduko.

Našti arakhea tle partijakoro biribaskoro listo?

Le jek čučo biribaskoro listo hem pišin e partijakoro anav othe.

Tu šaj te glasine upro dženo odolea so pišinea e partijakoro anav hem e kandidadeskoro anav kaske mangea te glasine. Te isi tut e partijakiri biribaskoro listo tegani pišineja e kandidadeskoro anav othe.

Palo odova čhiv jek biribaskoro listo ko sakova kuferti hem phan o kkufertija.

Adžahar glasinea ko biribaskoro dive bašo Evropakoro parlamenti

  1. Birin biribaskiri lista.
  2. Le jek biribaskoro kuferti.
  3. Dža pali biribaskiri perda hem spremin tlo glaso. Te mangljan te birine disave džene čhiv tegani jek krsto ko biribaskoro listo bašo jek kandidati.
  4. Mukh tlo kuferti hem tle identifiribaskoro dokumenti ko glasongoro khedari.
  5. E glasongoro khedar kontrolirinela tlo identiteti, čhivela nišani ki glasibaskiri lista kaj tu glasindžan hem ko krajo čhivela e biribaskoro kuferti ko biribaskoro sanduko.

Našti te rakhe tle partijakoro biribaskoro listo?

Le jek čučo biribskoro listo pišin e partijakoro anav othe.

Tu šaj te glasine upro jek dženo odolea so pišinea e partijakoro anav hem e kandidadeskoro anav kaske so mangea te glasine.

Palo odova čhiv e biribaskoro listo ko biribaskoro kuferti hem phande ole.